Achtergrond

Beste lezer,

Hier een beknopte toelichting betreffende mijn beroep als onafhankelijk adviseur in schilderijen en antiek.

Guido van Groeningen – info@guidovangroeningen.com
06 55 36 06 56

ACHTERGROND.

Ik taxeer en adviseer al vanaf mijn beëdiging, in 1977, als makelaar-taxateur in schilderijen uit de 17e eeuw t/m de jaren ’80 van de vorige eeuw en antiquiteiten.
Dit hoofdzakelijk voor particulieren bij de veilinghuizen Mak van Waay, overgenomen door Sotheby’s, en Christie’s, worldwide, en enkele kleinere veilinghuizen in binnen- en buitenland.
Vanaf de jaren ’70 bij mijn vader en na mijn beëdiging zelfstandig.
Het taxeren en adviseren bij aan- en verkoop van schilderijen en antiek gedurende zo’n 40 jaar.
Een beroep dat in onze familie al drie generaties wordt uitgeoefend.
U kunt wel stellen dat ik het met de paplepel ingegoten heb gekregen.

HET VEILINGWEZEN.

Het veilingwezen is de enige echte kunst en antiek markt.
Prijzen worden publiekelijk bepaald door vraag en aanbod.
Mijn opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk particulieren en enkele bedrijven.
Mijn belangrijkste taak is mijn klanten op een onafhankelijke manier te behoeden voor miskopen.

TAKEN.

1 Artistieke kwaliteit.

Ik attendeer mijn klanten allereerst op de artistieke kwaliteit van het werk.
Een topnaam is nog geen garantie voor constante kwaliteit!
De mystiek van mijn vak uit zich in het feit dat je b.v. een Jan van Goyen kunt kopen voor €50.000 of minder en voor €1.000.000 of meer.
Voor een leek is het uitermate moeilijk het verschil te zien/voelen tussen top- subtop- en gemiddelde kwaliteit.
Wat versta ik onder artistieke kwaliteit?
Artistieke kwaliteit heeft alles te maken met zeggingskracht (uitstraling), ontstaan door het juiste gebruik van kleuren, perspectief, details, verhoudingen en toets.
Dit alles rekening houdende met de periode waarin het werk is geschilderd!
Artistieke kwaliteit brengt tot verbijstering van de „verzamelaar en het veilingwezen” altijd een veelvoud op in vergelijking met een zwak werk van dezelfde artiest.
Dus het argument: advies is onnodig, het is een slechts kwestie van smaak, gaat niet op!

2 Conditie van het werk.

Denk aan een verkeerde behandeling van een restaurateur.
Het slecht of agressief schoonmaken en/of restaureren van een schilderij is in de meeste gevallen onherstelbaar.
Onder agressief schoonmaken versta ik: het verwijderen van de oude vernislaag, vuil, maar ook een gedeelte van de verflaag!
Erger dus dan de tand des tijds.
Een goede restaurateur adviseren is dus van het hoogste belang: de artistieke kwaliteit tezamen met de conditie van het werk bepalen voor 80% de waarde!!
Ook de maten en voorstelling kunnen invloed hebben op de waarde van het werk.
Na dit alles wordt door mij de PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING vastgesteld, die nog al eens kan verschillen met de niet geheel onafhankelijke taxatie van het veilinghuis.
Op die basis valt, in mijn ogen, 70/80% van het aanbod van een veiling, af!

VEILINGTRUCS.

Praktisch voorbeeld: vaak is iets wat in de buurt van de minimum taxatie wordt afgeslagen, of niet verkocht of tegen een te hoge limiet (de minimum opbrengst die de verkoper met het veilinghuis heeft afgesproken) van eigenaar verwisseld.
Ik kom hier in deel II onder de rubriek, het uur van de waarheid en het veilingwezen, uitgebreider op terug.

ONAFHANKELIJKHEID.

Mijn onafhankelijkheid heb ik al die jaren gekoesterd.
Het veilingwezen is altijd partijdig: omzet staat voor hun op de eerste plaats en werken primair voor de verkoop van de aangeboden stukken, omdat op die manier hun premie wordt gerealiseerd.
Daardoor is het dus onvermijdelijk dat de veilinghuizen partijdig zijn.
DE STELLING dat – bijvoorbeeld – veilinghuizen ook onafhankelijk advies geven is niet vol te houden omdat zij partijen zijn die een belang bij verkoop hebben.
Ik behoor de belangen van de individuele klant te bewaken met kennis van zaken, onafhankelijkheid en integriteit.
Ik neem daardoor een unieke positie in.

DE KUNSTHANDEL.

De kunsthandel, die net als ik vaak „ordinair op veiling koopt” en nota bene een grote, veelvuldig, grootste klant van het veilingwezen is, is uiteraard ook partijdig: een middelmatig werk door hun vaak gekocht op de veiling wordt gauw uit eigenbelang opgewaardeerd tot kwaliteitsstuk of erger!

CONCLUSIE.

Ik opereer dus vaak in het inkoopgebied van de kunsthandel.
Kunst is een moeilijke materie met veel gevoel en emotie waardoor kennis van zaken is vereist.
De particuliere verzamelaar is makkelijk „te bewerken” door gemis aan kennis, teveel emotie en hebberigheid maar ook omdat de particulier kunst niet altijd serieus neemt.
Daar spelen de kunsthandel en het veilingwezen gretig op in.
Het wegnemen van onzekerheid vormt voor mijn klanten de grootste toegevoegde waarde van mijn dienstverlening.
Daarom is mijn onafhankelijkheid een eerste vereiste en mijn toegevoegde waarde, voor u, als particuliere koper van kunst en antiek.

En verder: Deel II.

Guido van Groeningen – info@guidovangroeningen.com
06 55 36 06 56